logga_2018_vit

Hjärtat - det viktiga röda

Dunk, dunk, dunk...hmm...en fantastisk rytm vi har inne i vår kropp. Något vi litar på och kanske tar för självklart och givet. Att det dunkar, och visar oss vägen i riktigt viktiga situationer...dunk, dunk, dunk...du förstår att det är på allvar, nåt viktigt, du har kontakt och känner att du lever...Kraften i varje människas hjärta är fantastisk och en kraft vars närvaro känns, lika mycket som avsaknaden känns, och märks. Att känna, och leva sitt liv i kontakt med sitt hjärta kräver träning och medvetenhet, hela livet. Det kommer inte alltid av sig själv. Man kan välja att känna och göra den träningen. Var nyfiken. Lycka till.