logga_2018_vit

OM PSYKOSYNTES
FÖR PERSONLIG UTVECKLING.

Psykosyntesen ser till hela människan

VANDRA MOT DIN LÄNGTAN.

Psykosyntes handlar om helhet och människans naturliga utvecklingsprocess. Om hur jag blir mer medveten, övar och utvecklar mig själv. Livet handlar om få större medvetenhet om våra mänskliga processer och att i dem välja våra val med både hjärta och hjärna. Vi har alla valmöjligheter, makt, kärlek och en historia som påverkar våra liv, och andras. 

Det vi väljer att inte identifiera oss med, kan vi istället styra. Vi styrs av allt inom oss som vi identifierar oss själva med.

                  - Roberto Assagioli, grundaren av Psykosyntes

Psykosyntes är en praktisk psykologi med focus på kärlek, vilja och livskraft. Den visar ett utvecklande sätt att förhålla sig till livet. På engelska kallas den ”The art of relationship" - konsten att relatera till hela sig själv och till andra för att skapa och leva ett balanserat, hållbart och kärleksfullt liv i världen. Psykosyntesen utgår ifrån att vårt sätt att relatera gör avtryck på allt. Kärlek och empati, skönhet och möjligheter... eller inte. Psykosyntesen ger tekniker för större medvetenhet om och runt våra mänskliga processer, vem jag har blivit och är just nu och och vart min längtan och potential pekar.

Att vandra mot sin längtan och hitta sin kreativitet, empati, respekt och kärlek...eller inte. Valet är ditt. Makten över hur jag beter mig kan bara jag ta. Makten över hur du beter dig kan bara du ta. En viktig makt... Vi har kärlek att berika oss själva och världen med. Vi kan som vuxna välja att bli mer medvetna vuxna som tar ansvar för de avtryck vi gör.

Dela