Vill du förstå dig själv bättre? Behöver du stöd i en förändring eller behöver du hitta nya vägar?

MONIKA JOSEFSSON,
Samtalsterapeut
Göteborg & Hovås

 
monika_josefsson_farg_webb_72.jpg
 
 

Samtal & terapi.

Vi människor är under utveckling hela livet. Ibland är det en kris som leder oss framåt, ibland är det vår nyfikenhet och längtan att förstå oss själva eller våra kära lite bättre.

Välkommen att upptäcka mer av dig själv.

 
terapi

Egenterapi för att möta dig själv.

60 min / 850 kr

Tillbaka efter semestern.jpg
parsamtal.jpg

Parsamtal för att förstå varandra.

90 min / 1 100 kr

 
 
 
 

Vi träffas helt förutsättningslöst. Du bestämmer tema och berättar ... Jag lyssnar och föreslår hur vi bäst kan gå vidare.

 
 
 
 
 

Mina samtal utgår från Psykosyntesens sätt att se på människan. En praktisk psykologi som ser till helhet.

 

Jag är Diplomerad Samtalsterapeut, utbildad på PsykosyntesInstitutet i Göteborgs femåriga terapeututbildning. Psykosyntes handlar om helhet, syntes, och människans naturliga utvecklingsprocess. Det är en praktisk psykologi med focus på kärlek, vilja och livskraft. Psykosyntes är ett synsätt att förhålla sig till livet där man inkluderar det naturliga att utvecklas och växa inifrån och se hela människan. Hela dig. Vi människor är tänkta som en helhet, där kropp, känslor, intellekt och själ samspelar.

På engelska kallas den ”The art of relationship" – konsten att relatera till hela sig själv och till andra för att skapa och leva ett balanserat, hållbart och kärleksfullt liv i världen. Psykosyntesen utgår ifrån att vårt sätt att relatera gör avtryck på allt; mitt sätt att vara, hantera mig själv och andra, vilka vägar jag väljer och vad jag sedan ser utefter dem. Kärlek och skönhet ... eller inte.

 
 
 
 

En klient berättar … “”Eftersom själen inte vågade så sa kroppen till slut ifrån och jag mådde dåligt både psykiskt och fysiskt. Nu börjar jag så sakta förstå hur allt hänger ihop och det gör skillnad i livet… verklig skillnad.”