Samtal & terapi.

Vi människor är under utveckling hela livet. Ibland är det en kris som leder oss framåt, ibland är det vår nyfikenhet och längtan att förstå oss själva eller våra kära lite bättre.

Välkommen att upptäcka mer av dig själv.

 
terapi

Egenterapi för att möta dig själv.

60 min / 850 kr

Tillbaka efter semestern.jpg
parsamtal.jpg

Parsamtal för att förstå varandra.

90 min / 1 100 kr